Belangrijke verkeersborden voor motorrijders

Verkeersborden, Nederland staat er vol mee. Aan de meeste rijden we voorbij zonder er veel acht op
te slaan. Andere verkeersborden negeren we het liefst: dat zijn onder andere de borden die de
maximum snelheid aangeven … Toch zijn er ook een aantal verkeersborden die voor motorrijders erg
belangrijk zijn en extra aandacht verdienen. We zullen ze hieronder bespreken.

Dit bord geeft onder andere aan dat er losliggende steentjes op de rijbaan kunnen liggen. Waarom strooit Rijkswaterstaat soms steentjes op nieuw gelegd asfalt? Nieuw asfalt is relatief glad omdat het een laagje bitumen heeft. Glad asfalt veroorzaakt een langere remweg, de gestrooide steentjes zorgen voor meer weerstand en dus een kortere remweg. Na een paar weken is het asfalt ingereden

(lees: het laagje bitumen is verdwenen) en zijn de steentjes weggereden.

Dit bord waarschuwt ons voor overstekend groot wild. De kans dat je een groot formaat dier voor je wiel krijgt, is klein, zo is vaak de gedachte. Vergis je echter niet. In 2016 vonden er 7.800 aanrijdingen plaats waarbij groot wild betrokken was. Overdag loop je overigens weinig risico, de meeste aanrijdingen vinden plaats in de schemering en de nachtelijke uren.

Bruggen, viaducten en op- en afritten worden vaak eerder glad dan andere weggedeeltes. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er geen warmte van de ondergrond wordt aangevoerd. Op de meest beruchte plaatsen heeft Rijkswaterstaat deze borden geplaatst om je te waarschuwen.

Hoewel op dit verkeersbord een auto staat afgebeeld, is het meer van toepassing op motorrijders. Vooral in agrarische gebieden moet je bedacht zijn op modder of klei die afkomstig is van tractorbanden. Wettelijk zijn boeren verplicht de rijbaan direct schoon te maken, maar in de praktijk komt daar vaak weinig van terecht. Vooral in de oogsttijd rijdt men veelvuldig over hetzelfde stukje weg, en om dan vijftig keer per dag de rijbaan schoon te maken … Gelukkig zijn er veel boeren die zelf bovenstaand verkeersbord langs de weg plaatsen.

Voorrang hebben, is iets anders dan voorrang krijgen. Dit bord geeft aan dat verkeer uit de tegenovergestelde richting voorrang moet geven. Rijders met een lichte motor worden – van een afstand – maar al te vaak aangezien voor een brommer. Helaas denken veel automobilisten dat de

(voorrangs)regel die dit bord aangeeft alleen geldt voor auto’s en motoren, dat is niet zo.

Vaak wordt gedacht dat dit bord een verkeersdrempel aankondigt. Een dergelijk bord bestaat inderdaad, maar dan is er slechts één ‘hobbel’ afgebeeld. Dit verkeersbord waarschuwt je voor slecht wegdek. Naast slijtage is vorstschade de belangrijkste oorzaak van slecht wegdek. Wil je je kennis voor wat betreft de verkeersregels opfrissen? Hier tref je de volledige tekst aan van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

Dit vind je misschien ook leuk...