Algemenen Voorwaarden

Wetgeving

1. Algemene voorwaarden
2. Privacy statement
3. Cookie Policy
4. Spam ( zie regel 1# of ga naar contact )

5. Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons maar is slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Neem, als u twijfelt of vragen heeft, altijd contact met ons op.

1# Spam voorkomen
Waar moet u op letten als u wervende e-mails, appjes of sms’jes uitstuurt?
Elektronische berichten en nieuwsbrieven met reclame voor een product, dienst, bepaald idee of goed doel kunnen spam zijn. Hoe voorkomt u dat u spamt? Zorg dat u voldoet aan 3 voorwaarden:

U heeft uitdrukkelijke toestemming van de ontvangers vóórdat u de berichten uitstuurt.
De ontvangers kunnen zien dat u de afzender bent.
De ontvangers kunnen zich probleemloos afmelden.

1. Zorg voor toestemming vooraf
U heeft toestemming als de ontvangers van tevoren:

zelf hebben laten weten dat u berichten aan hen mag sturen, of
‘ja’ hebben geantwoord op uw vraag of u berichten aan hen mag sturen. In de vraag moet u duidelijk hebben omschreven om wat voor berichten het gaat.
Zorg dat u dit tot 5 jaar na verzending kunt bewijzen. U mag zelf bepalen hoe. Wat bijvoorbeeld niet telt: een vaag zinnetje in uw algemene voorwaarden als ‘u geeft toestemming voor de ontvangst van mails van dit bedrijf en (geselecteerde) partners’.
Levert een ander adressenbestanden aan u? Gebruik die alleen als ú daarvoor toestemming hebt van alle ontvangers.

2. Wees herkenbaar als afzender
Zet in elk bericht dat u uitstuurt wie u bent. Gebruik uw eigen naam of bedrijfsnaam, geen alias of fantasienaam.

3. Maak afmelden makkelijk
Zet in elk bericht dat u uitstuurt duidelijk hoe de ontvangers zich kunnen afmelden als ze geen ongevraagde berichten meer willen krijgen. Zorg dat afmelden gratis en gemakkelijk is. Laat dus niet bijvoorbeeld eerst een vragenlijst invullen.

Volgt u deze regels, dan is van spam geen sprake.