Vak parkeren vooruit

Wat:
Vak parkeren kan zowel vooruit als achteruit, afhankelijk aan welke kant van de weg je de auto wilt parkeren:
1 . Vooruit vak parkeren -linkerkant of rechterkant van de weg.
2. Achteruit vak parkeren -rechterkant van de weg.
Dit onderdeel valt onder de bijzondere verrichtingen, dus ook in dit geval zul je alle weggebruikers voorrang moeten verlenen.

Waarom:
Het vak parkeren is een onderdeel dat veel terugkomt in het verkeer.
Bijvoorbeeld bij winkelcentra en woonwijken vind je veel parkeervakken. Het is belangrijk dat je vlot en veilig de auto in een parkeervak kan zetten.

Doen:
Hieronder zal worden uitgelegd hoe je de auto in een vak parkeert. Houd altijd van tevoren in de gaten aan welke kant van de weg je wilt parkeren!

Vooruit vak parkeren:
Als je vooruit een vak in wilt parkeren, dan kies je een parkeervak aan de linkerkant of rechterkant van de weg. Je kunt de auto gemakkelijk in een keer het parkeervak insteken.

Je verricht de volgende handelingen linkerkant:
1. Zorg dat de linkerbuitenspiegel (A-stijl) ter hoogte staat van de eerste lijn van het parkeervak waar je wilt parkeren.
2. Stuur volledig in.
3. Als de auto in het vak staat de wielen in de rechtuit stand zetten (dit is makkelijker bij het uitrijden).

Als je het vak wilt uitrijden, houdt dan rekening met de uitzwaai van de neus. Ga pas sturen als de buitenspiegels uit het parkeervak zijn, zodat je het voertuig naast je niet kunt raken en zorg dat de auto na het uitrijden van het vak, weer zoveel mogelijk recht staat met de wielen in de rechtuit stand. Dat is makkelijker bij het wegrijden en je hebt meteen goed zicht in de spiegels.

Scannen:
Kijk ruim van tevoren in de binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek en doe je richting aan naar links, zodat het verkeer achter je ruim van te voren kan zien dat je weg ga rijden. Voordat je instuurt nog een keer na controleren. Bij het uitrijden rekening houden met slecht zicht, zeker als er auto’s naast je geparkeerd staan. Voordat je weer weg rijdt, controleer je of er niemand om je heen rijdt/komt.

Tekening:

Youtube:

Sociaal aandeel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •