HANDHAVER BEVOEGDHEDEN

Bevoegdheden Handhaver Openbare Ruimte

De handhavers openbare ruimte leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en als het nodig is burgers en ondernemers aan te spreken op hun gedrag. Bij overtredingen mogen zij sancties opleggen. Onveilige of illegale situaties pakken zij aan of melden zij aan de bevoegde instanties of de politie. Als iets onduidelijk is, geven zij uitleg over het doel van regels en verstrekken ze informatie over gemeentelijke procedures.

Controle en opsporing

De werkzaamheden van de handhaver openbare ruimte zijn divers. Het betreft o.a. controle op het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval, illegale dumpingen, (brom) fietswrakken, foutparkeren, (loslopende) honden, graffiti/wildplakken, overlast jeugd, winkeluitstallingen en toezicht in wijken en parken.

De handhavers openbare ruimte hebben opsporingsbevoegdheid. Ze zijn herkenbaar aan het opsporingslogo. Zij zijn net als de politie belast met de opsporing van strafbare feiten. Na het constateren van een strafbaar feit kunnen zij een bekeuring uitschrijven. Bijvoorbeeld als u rommel op straat gooit, op de stoep fietst of uw behoefte doet in de openbare ruimte. Bij het opmaken van een bekeuring moet u verplicht uw identiteitsbewijs tonen. U bent strafbaar als u dat niet doet. U kunt dan door de handhaver worden aangehouden en worden overgebracht naar het politiebureau.

De handhaving wordt steeds professioneler aangepakt. Aan de handhaver worden dan ook hoge eisen gesteld. Door hun inzet in de openbare ruimte ontlasten zij de politie. De politie krijgt daardoor meer tijd voor haar andere taken.

BevoegdhedenDe handhavers openbare ruimte vertegenwoordigen het gezag van de gemeente op straat en hebben bepaalde bevoegdheden om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Iedereen is verplicht aan een handhaver alle medewerking te verlenen als hij daar om vraagt. Een handhaver mag:

een proces-verbaal opmaken
een identiteitsbewijs vorderen voor het uitschrijven van een bekeuring
een verdachte aanhouden
gepast geweld toepassen bij het verzetten bij een aanhouding
indien noodzakelijk een verdachte fouilleren
gebruik maken van handboeien
apparatuur gebruiken
panden en terreinen betreden (woningen met toestemming)
inlichtingen vragen, zakelijke documenten bekijken, kopieën maken en documenten meenemen als kopiëren ter plekke niet mogelijk is (met schriftelijk bewijs van meeneming).


Boetes

Voor de meeste overtredingen in de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke boete overlast. De gemeenteraad heeft de boetebedragen (PDF, 81 kB) vastgesteld.

Share This News
Social Sharing: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like: