IN VAK ACHTERWAARTS

In vak achterwaarts – Inleiding Parkeeropdracht

Vakparkeren is één van de bijzondere verrichting die je bij het afleggen van het praktijkexamen B (personenauto) uit zal moeten kunnen voeren. In dit artikel aandacht voor de wijze van handelen tijdens de uitvoering van deze bijzondere verrichting
en het vereiste kijkgedrag hierbij.

Bijzondere verrichting

Algemeen aandachtspunt is dat je al het overige verkeer voor moet laten gaan voordat je een bijzondere verrichting of bijzondere manoeuvre uitvoert. Ook moet de verrichting vlot en veilig uitgevoerd kunnen worden.
Bij -de bijzondere verrichting- vakparkeren stuur je de auto achteruit in een parkeervak. De oefening wordt stapvoets, met slippende koppeling uitgevoerd. Stuur niet ‘droog’, maar pas als de auto in beweging is. Dit is enerzijds beter voor de stuurinrichting van de auto (minder slijtage) en anderzijds zie en voel je wat jij met de auto doet.

Achteruit in parkeervak – De uitgangspositie – Stap 1 Plaats bepalenDoor te scannen, moet je bepalen welk parkeervak je het beste kunt benutten. Je let goed op of het parkeervak daadwerkelijk vrij is en of de beschikbare ruimte voldoende is.

Blijf tijdens dit sturen wel kijken of je de juiste koers blijft volgen. Indien nodig corrigeer je door meer of minder te sturen. Zorg dat de auto en het stuur recht staan bij aanvang van de oefening

Achteruit in parkeervak – Stap 2 StoppenJe stopt de auto, aan het parkeervak met de rechter buitenspiegel gelijk aan de tweede lijn van het parkeervak waarin je gaat parkeren. (het doelvak)

Achteruit in parkeervak – Stap 3 Stuur vooruit linksAls je geen verkeer kunt hinderen, rij dan stapvoets vooruit en stuur onmiddellijk vlot en gedoseerd naar links. Tijdens dat je naar links instuurt kijk je in je rechter buitenspiegel, zodra jouw gekozen parkeervak in je rechter buitenspiegel te zien is, zet je de wielen recht onder de auto, en vervolgens stop je onmiddellijk. Nu staat de auto, ten opzichte van het parkeervak, in een ‘banaanvorm’. Dit maakt het achteruitrijden veel gemakkelijker.

Dus: kijk en voel wat de auto doet.

Achteruit in parkeervak – Stap 4 Stuur achterkant in en TerugsturenAls je geen verkeer kunt hinderen, rij dan stapvoets achteruit en maak de stuurbeweging naar rechts gedoseerd af. Terwijl je de achterkant instuurt blijf je de buitenspiegels controleren of je geen schade veroorzaakt.

Net voordat de auto goed in het parkeervak staat stuur je de wielen weer recht onder de auto. Stop als de auto geheel in het parkeervak staat

Letop!

Houd er -terwijl je recht achteruit het parkeervak in rijdt- rekening mee dat de auto niet te ver naar achteren rolt (meestal is er voor de afwatering rond bestraat = tonronding), zodat je op een licht hellend vlak staat. Zet de auto dus op tijd stil, zonder de stoeprand of andere obstakels te raken, maar zorg wel dat de auto volledig in het vak staat.

Achteruit in parkeervak – Stap 5 Wegrijden
Bij het wegrijden uit het parkeervak (deelname aan het verkeer), geef je richting aan (rechts of links) en stuurt pas in de gewenste richting als de buitenspiegels gelijk zijn aan het begin van het parkeervak. Op deze wijze stuur je weer netjes om andere geparkeerde voertuigen heen. Let ook nu weer goed op je rijlijn en corrigeer zo nodig. Stuur zodanig, dat je zoveel mogelijk op je eigen weghelft uitkomt en mogelijke tegenliggers niet hindert.

Kijkgedrag vóór en tijdens het vakparkeren
Houd allereerst in gedachte, dat je tijdens de gehele oefening al het overige verkeer (dus ook voetgangers) voor moet laten gaan.
Bij aan komen rijden en stoppen: vóór en tijdens het remmen kijk je in binnen- en buitenspiegel met oog op achterop komend verkeer. Zorg dat je duidelijk bent en geef -indien nodig- een signaal met remlicht, knipperlicht of alarmlichten.
Vóór aanvang van de oefening kijk je ‘rondom’ de auto. Dit betekent: binnenspiegel, vóór de auto, buitenspiegel(s), over de schouder(s) en achter de auto.

Kort samengevat:

- Plaats bepalen
- Ruimtekussen
- Afslaan
- Stapvoets rijden
- Insturen
- Terug sturen

Share This News
Social Sharing: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like: