DE HELLINGPROEF

Hellingproef rempedaal/parkeerrem – Bijzondere verrichting

Eén van de bijzondere verrichtingen tijdens het examen bij het CBR.

Bij de hellingproef moet je de auto vanaf een hellend vlak vloeiend in beweging kunnen brengen, zonder dat de auto achteruit rolt. De hellingproef is zonder of met gebruik van de handrem uit te voeren. Dit is mede afhankelijk van het hellende vlak waar je je op bevindt. Hoe voer je stap voor stap de hellingproef met handrem uit en wat is het vereiste kijkgedrag hierbij.

Hellingproef rempedaal
(vanuit een geparkeerde positie – een vrijwillige stop)
Bestuurder

Het komt regelmatig voor dat je moet stoppen op een flauwe, stijgende helling. Bijvoorbeeld om voorrang te verlenen of iemand voor te laten gaan. In deze situatie moet je vlot kunnen wegrijden zonder dat de auto achteruit rolt. Op een flauwe, stijgende helling gebruik je altijd het rempedaal.

Auto

Als je op een flauwe, stijgende helling wegrijd moet de auto een grotere prestatie leveren. Het kost meer energie om, vanuit stilstand, het eigen gewicht van de auto en de lading in beweging te brengen. De technische bediening is dus van groot belang. Als je te veel gas geeft en je laat de koppeling onnodig lang slippen, verbranden de koppelingsplaten.

Omgeving

Sommige bestuurders hebben moeite om op een helling weg te rijden. Zij vormen dan een hinderlijk obstakel. Andere bestuurders zullen al snel proberen om er omheen te rijden. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Samenvatting:

- Stoppen
- Gebruik rem
- Wegrijden

1. Stoppen

Je brengt de auto ongeveer 30 tot 50 cm. vanaf de stoeprand of naast de reeds geparkeerde voertuigen tot stilstand, afhankelijk van de instructie die je krijgt bij het aan komen rijden.

2. Gebruik rem (rempedaal)

Als je voor een korte tijd op een flauwe, stijgende helling stopt, gebruik je het rempedaal. Zolang je stil staat, houd je het rempedaal ingetrapt (anders rolt de auto achteruit), en schakel in de eerste versnelling.

3. Wegrijden

Laat het koppelingspedaal opkomen totdat je voelt dat de auto wil gaan rijden. Houd het koppelingspedaal ± 4 sec. in deze positie en verplaats tegelijkertijd je rechtervoet naar het gaspedaal.

Wellicht ten overvloede: (gericht) kijken doe je zelden te veel en vergeet bij het wegrijden je richtingaanwijzer niet. Je gaat namelijk vanuit stilstand weer actief aan het verkeer deelnemen!

Hellingproef parkeerrem
(vanuit een geparkeerde positie – een vrijwillige stop)Bestuurder

Het komt regelmatig voor dat je moet stoppen op een steile,
stijgende helling. Bijvoorbeeld om voorrang te verlenen of iemand
voor te laten gaan. In deze situatie moet je vlot kunnen wegrijden
zonder dat de auto achteruit rolt. Op een steile, stijgende helling
gebruik je altijd de parkeerrem.

Auto

Als je op een steile, stijgende helling wegrijdt, moet de auto een
grote prestatie leveren. Het kost veel energie om, vanuit stilstand,
het eigen gewicht van de auto en de lading in beweging te brengen.
De technische bediening is dus van groot belang. Als je te veel gas
geeft en je laat de koppeling onnodig lang slippen, verbranden de
koppelingsplaten. Hetzelfde gebeurt wanneer je onnodig lang met
een slippende koppeling stilstaat omdat je de parkeerrem niet kunt
ontgrendelen.

Omgeving

Sommige bestuurders hebben moeite om op een helling weg te
rijden. Zij vormen dan een hinderlijk obstakel. Andere bestuurders
zullen al snel proberen om er omheen te rijden. Hierdoor kunnen
gevaarlijke situaties ontstaan.

Samenvatting:

- Stoppen
- Gebruik rem
- Wegrijden


1. Stoppen

Je brengt de auto ongeveer 30 tot 50 cm. vanaf de stoeprand of naast de reeds geparkeerde voertuigen tot stilstand, afhankelijk van de instructie die je krijgt bij het aan komen rijden.

2. Gebruik rem (parkeerrem)

Als je op een steile, stijgende helling stopt, gebruikt je de parkeerrem. Zolang je stil staat, houd je de parkeerrem erop (anders rolt de auto achteruit), en schakel in de eerste versnelling.

3. Wegrijden


Nu geef je eerst wat gas, laat het koppelingspedaal opkomen totdat je voelt dat de auto wil gaan rijden. Houd het koppelingspedaal ± 4 sec. in deze positie en haal de parkeerrem eraf.


Hellingproef in het parcours
(tijdens verkeersdeelname – een onvrijwillige stop)Bij een hellingproef tijdens de rit, oftewel ‘in het parcours’ (voor een brug, hellend kruispunt e.d.), handel je in principe hetzelfde. Nu hoef je echter géén richting naar links aan te geven (je neemt al actief deel aan het verkeer). Bij het kijken let je vooral op het verkeer vóór je en achter je, maar natuurlijk ook naast je. Denk erom dat ook nu de auto ook niet achteruit mag rollen bij optrekken.


.

Share This News
Social Sharing: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like: